Контраст
Шрифт

Нормативно-правова база

◄ Закони:

- Закон України від 22.10.1999 року №1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» ;

- Закон України від 24.06.2004  року №1861-IV «Про транскордонне співробітництво» ;

- Закон України від 28.12.2015 року №614-XIV «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»;

 

◄ Постанови:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 року №1147 «Про прикордонний режим»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження   підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 року №1009 "Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва";

-  Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща від 19.06.2002 року «Про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслідків»;

 

◄ Накази:

- Наказ ДСНС України від 16.01.2014 року №15 "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації візитів делегацій, робочих груп та окремих представників ДСНС України за кордон, звітності і контролю за їх результатами"; Методичні рекомендації з організації візитів делегацій, робочих груп та окремих представників ДСНС України за кордон, звітності і контролю за їх результатами;

- Наказ ДСНС України від 03.07.2020 року №390 "Про деякі питання оприлюднення інформації";

- Наказ ДСНС України від 31.01.2022 року №НС-80 "Про організацію зустрічей з іноземними делегаціями, міжнародними робочими групами та окремими іноземцями в системі ДСНС" та наказ ДСНС України від 25.05.2022 р. № НС-268 "Про зміни до наказу ДСНС від 31.01.2022 №80";

- Наказ ДСНС України від 12.05.2023 року №НС-399 "Про забезпечення участі ДСНС на вебпорталі ЄК";

- Наказ ДСНС України від 29.11.2023 року №НС-955 "Про систематизацію та регулювання діяльності щодо залучення, використання та моніторингу проєктів (програм) МТД";

- Наказ ДСНС України від 29.11.2023 року №НС-959 "Про затвердження Плану заходів з реалізації Угоди щодо участі України в Механізмі цивільного захисту"; План заходів (дорожня карта) з реалізації Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, щодо участі України в Механізмі цивільного захисту Союзу на 2023-2024 роки;