Контраст
Шрифт

Організація запобігання НС та заходів ЦЗ

Заходи пожежної безпеки в релігійних спорудах

 

Примірна форма інформаційної картки адміністративної послуги 

  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки