ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬЗапобігання корупціїПовідом про корупціюОрганізація роботи з повідомленням
 Версія для друку

Організація роботи з повідомленням

Відповідно до положень ст.21 Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ЗУ «Про запобігання корупції» громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв'язку з цим для врегулювання зазначеного питання рекомендуємо керуватися положеннями частини п'ятої статті 53 Закону (Закон N 1700-VII).

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом (Закон N 1700-VII) вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією:

1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19 (Закон N 1700-VII)).

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 (Закон N 1700-VII)).

3. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23 (Закон N 1700-VII), 24 (Закон N 1700-VII)).

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 (Закон N 1700-VII)).

5. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 (Закон N 1700-VII)).

6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 (Закон N 1700-VII)).

7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28 - 36 (Закон N 1700-VII)).

8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37 (Закон N 1700-VII), 38 (Закон N 1700-VII)).

9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39 (Закон N 1700-VII)).

10. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40 (Закон N 1700-VII)).

11. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41 (Закон N 1700-VII)).

12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42 (Закон N 1700-VII)).

13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43 (Закон N 1700-VII)).

14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44 (Закон N 1700-VII)).

15. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45 (Закон N 1700-VII)).

16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52 (Закон N 1700-VII)).

17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54 (Закон N 1700-VII)).

18. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56 (Закон N 1700-VII)).

19. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60 (Закон N 1700-VII)).

20. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61 (Закон N 1700-VII)).

21. Вимоги щодо обов'язкового затвердження антикорупційної програми юридичної особи (стаття 62 (Закон N 1700-VII)).

 

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

поштою;

від викривача особисто до канцелярії, у скриньку для кореспонденції органу або на особистому прийомі;

через веб-сайт органу;

засобами електронного зв'язку.

Усне повідомлення може надійти через спеціальні телефонні лінії.

 

    Твіт