ГоловнаПРО ГУСтруктураВідділ агітаційно-пропагандистської роботи
 Версія для друку

Відділ агітаційно-пропагандистської роботи

      Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
      1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
      2) організовує та забезпечує виконання відділом актів законодавства, наказів Служби організаційно-розпорядчого характеру, доручень начальника Головного управління, його заступників;
      3) вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо пріоритетів роботи відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань;
      4) подає пропозиції начальнику Головного управління щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;
      5) організовує контроль за дотриманням службової дисципліни працівниками відділу;
      6) забезпечує здійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів, які надходять до відділу;
      7) забезпечує здійснення контролю за виконанням підпорядкованими підрозділами Головного управління заходів з питань міжнародного співробітництва;
      8) проводить виховну роботу з кадрами відділу, здійснює заходи з підвищення їх ділової кваліфікації, зміцнення трудової дисципліни та впровадження передового досвіду роботи в службову діяльність;
      9) організовує розроблення проектів та доведення до підпорядкованих підрозділів Головного управління керівних документів з організації міжнародного співробітництва;
     10) вивчає і впроваджує в практику передовий досвід з питань міжнародного співробітництва;
     11) здійснює єдину інформаційну політику, координує роботу структур та підрозділів в області з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, а також підтримує зв'язки з громадськістю;
      12) здійснює формування суспільної громадської думки,в напрямку зміцнення законності, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення рівня інформованості населення з питань безпечної життєдіяльності;
      13) вивчає, узагальнює, поширює вітчизняний і закордонний досвід проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи відповідного напрямку.

 

________________________________________________________________

Начальник відділу:  

                                   Штангрет Олег Стефанович

                                   Телефон: (032) 239-02-07

    Твіт