Контраст
Шрифт

ІНФОРМАЦІЯ про наявні вакантні посади

ІНФОРМАЦІЯ про наявні вакантні посади середнього начальницького складу, які можуть пропонуватись для кандидатів на призначення з числа осіб рядового і молодшого начальницького складу

Начальник караулу (відділення)

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
40 державний пожежно-рятувальний пост 10 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області Здійснює керівництво караулом частини. Забезпечує підтримання постійної готовності караулу до дій за призначенням, високої організованості та дисципліни підлеглих, виконання планових заходів та розпорядку дня. Здійснює оцінку пожежної обстановки, визначає вирішальні напрямки дій. Приймає тактичні рішення, здійснює керівництво особовим складом караулу на всіх етапах дій щодо ліквідації пожежі, рятування людей, евакуації матеріальних цінностей до прибуття старшого начальника. Організовує виконання робіт особовим складом караулу в апаратах захисту органів дихання, із спеціальними агрегатами та технічними засобами зв'язку. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими вимог безпеки праці під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, практичних занять, навчання та виконання інших робіт. Здійснює заходи взаємодії з іншими аварійно-рятувальними службами та службами життєзабезпечення під час ліквідації пожеж. Організовує надання домедичної допомоги потерпілим. Аналізує аварійну обстановку, стан готовності підрозділу, підготовку особового складу. Здійснює заходи із запобігання та ліквідації наслідків аварій та катастроф на об’єктах обслуговування. У разі необхідності розробляє та застосовує додаткові заходи щодо посилення несення служби в залежності від конкретної обстановки. Контролює несення служби постовими, дозорними та особами внутрішнього наряду і дотримання встановлених правил носіння форменого одягу. Здійснює профілактичні заходи на закріплених об'єктах частини. Забезпечує належний облік, експлуатацію та утримання у технічно справному стані протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку та сигналізації, ремонт і випробування. Проводить перевірки стану джерел протипожежного водопостачання та готує заходи з усунення недоліків. Організовує і проводить службову підготовку особового складу караулу. Складає індивідуальні плани, плани-конспекти, а також іншу навчальну та методичну документацію. Забезпечує виконання і дотримання підлеглими організаційних і методичних вимог керівних документів з питань професійної підготовки. Забезпечує належну експлуатацію службових і побутових приміщень караулу. Вища освіта за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. Без вимог до стажу роботи.

Сембай Володимир Мар’янович

тел. (032) 239-02-05

email: [email protected]

9 державна пожежно-рятувальна частина 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області
47 державний пожежно-рятувальний пост 16 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області

Фахівець (з організації реагування на надзвичайні ситуації)

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
4 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області Аналізує стан відповідного оснащення у пожежних підрозділах, подає пропозиції щодо його перерозподілу. Здійснює контроль за виконанням функціональних обов'язків особовим складом пожежного підрозділу. Готує проекти оснащення підрозділу, служби (відділу) та здійснює їх коригування. Бере участь у роботі підрозділу щодо розроблення необхідної оперативної документації для здійснення чергування керівного складу пожежного підрозділу; підготовки робочих місць у пунктах управління для оперативної групи (служби); уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів на пожежі та аварії підрозділу у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються; збору інформації про стан підпорядкованих підрозділу штатних одиниць стосовно готовності їх до дій за призначенням; відпрацювання відповідних документів щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення готовності оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням; оперативному керуванні професійним підрозділом під час гасіння пожежі; планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувального підрозділу та служб з готовності до гасіння пожеж; нарадах, семінарах та заняттях з начальницьким складом оперативно-рятувальних підрозділів. Готує річний звіт про наявність пожежно-технічного оснащення і матеріалів оперативного призначення. Вища освіта за освітнім ступенем магістра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Без вимог до стажу роботи.

Сембай Володимир Мар’янович

тел. (032) 239-02-05

email: [email protected]

Провідний інспектор

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Червоноградського районного управління Головного управління ДСНС України у Львівській області Здійснює державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб щодо: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування; суб'єктів господарювання; аварійно-рятувальних служб. Проводить перевірку стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту та відповідних органів управління цивільного захисту до дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, за станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації, державний нагляд (контроль) за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій. Вносить пропозиції щодо формування переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню аварійно-рятувальними службами. Здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту; створенням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, відповідністю їх затвердженим номенклатурі та обсягам; наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації; наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів. Складає звітність у терміни та за формами згідно з установленим порядком. Здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами. За результатами перевірок складає акти перевірок, приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у разі виявлення порушень, складає протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Бере участь у підготовці звернень до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель та споруд, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей. Забезпечує контроль за створенням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання. Перевіряє стан планування та готовності до здійснення заходів з організованої евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Бере участь у встановленні причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів. Здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами. Вища освіта за освітнім ступенем магістра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Без вимог до стажу роботи.

Сембай Володимир Мар’янович

тел. (032) 239-02-05

email: [email protected]

Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Дрогобицького районного управління Головного управління ДСНС України у Львівській області

 

ВИМОГИ при прийомі на службу

Для осіб, які претендують на зайняття посад начальницького складу вимоги встановлюються у відповідності до розділу «Прийняття на службу цивільного захисту» Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 593 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»: 

-      громадянство України;

-      наявність повної загальної середньої освіти, досягнення 18-річного віку, відповідність кваліфікаційним вимогам і здатність за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати службовий обов’язок;

-      відсутність судимості або стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

-      придатність до військової служби (наявність приписного посвідчення, військового квитка з відміткою про перебування в запасі Збройних Сил України тощо);

-      для водіїв – посвідчення водія з відкритими категоріями «В», «С»;

-      без вимог до стажу роботи.

-      для механіків-водіїв – освіта відповідного напряму підготовки, стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року.

 

Порядок прийому на роботу визначається Кодексом законів про працю України.

 

УМОВИ 

-      для осіб, які приймаються на службу за контрактом – безоплатне навчання з одержанням свідоцтва державного зразка про набуття відповідної робітничої професії;

-      відомче медичне обслуговування;

-      забезпечення речовим майном – форменим та спеціальним одягом;

-      можливість навчання у вищих відомчих навчальних закладах освіти (стаціонар або заочно, як за державним замовленням, так і на контрактній основі);

-      для осіб прийнятих на службу за контрактом грошове забезпечення від 9000 гривень;

-      заробітна плата для цивільних осіб (прийнятих за трудовим договором) не нижче рівня встановленої мінімальної заробітної плати;

-      оплачувані відпустки та перебування на лікуванні;

-      пенсійне забезпечення за спеціальним Законом при вислузі 25 років, з урахуванням служби в Збройних Силах та інших формуваннях правоохоронних органах.

 

З питань прийому на службу (роботу) та актуальності вакансій звертатися до відділу персоналу Головного управління ДСНС України у Львівській області:

(032) 239-02-05, 239-02-67. 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6

 

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У РЕЗЕРВІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

        Головне управління ДСНС України у Львівській області, проводить набір кандидатів, для зарахування громадян у добровільному порядку до резерву служби цивільного захисту. У відповідності до статті 188 ПКМУ від 11.07.2013 р. №593 “Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу” громадяни України можуть виконувати військовий обов'язок шляхом перебування в резерві служби цивільного захисту.

         Зарахованими до резерву служби цивільного захисту можуть бути громадяни України:

-    особи рядового і начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту в запас Збройних Сил і не досягли граничного віку перебування на службі цивільного захисту;

-    військовозобов'язані, які здобули освіту у навчальних закладах цивільного захисту;

-    військовозобов'язані, які звільнилися з військової служби у запас.

         Особа, яка уклала контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту зараховується до резерву служби цивільного захисту. Під час проходження служби у резерві служби цивільного захисту особи перебувають на спеціальному обліку ДСНС України, - протягом строку дії контракту і знімаються з військового обліку в центрах комплектування та соціальної підтримки

Головне управління ДСНС України у Львівській області запрошує Вас для проходження служби у резерві служби цивільного захисту.

 

         Для отримання більш детальної інформації звертатися до управління персоналу Головного управління ДСНС України у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Підвальна, буд. 6 (кабінет 310 Б) або ж телефонувати за номером +38 (032) 239-02-67.

 

Подати заяву для розгляду